Monthly Archives: February 2018

Tea Republic In-house party – a monthly event

Vì có nhiều tâm hồn ăn uống, lại không thiếu những đôi bàn tay khéo léo hay làm nên cứ mỗi tháng, anh chị em Tea Thị chúng tớ lại tổ chức những buổi ăn uống nho nhỏ như vầy. Hôm thì bếp trưởng là các anh em nhà bọn tớ, hôm lại đến các