Monthly Archives: April 2018

HR Officer In-Need

[Cảnh báo: Tin tuyển dụng này được viết trong lúc admin không được bình thường lắm. Mọi người đọc không hiểu thì có thể skip và vào luôn link mô tả về vị trí công việc nhé :)) ] Tình hình dạo này công việc kinh doanh rất “bay”, khách khứa nhiều một cách ổn