Monthly Archives: July 2018

[Weekly Sharing] Pho24’s Story

Cứ (thường là thế) thứ 5 hoặc thứ 6 sáng hàng tuần anh chị em nhà Tea Thị lại tụ tập ở một nơi nào đó (không phải ở Công ty hay Cup of Tea), tách khỏi công việc hằng ngày để chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học