Monthly Archives: August 2018

[Weekly Sharing] Conflict management

“Công ty của chúng ta làm gì mà có mâu thuẫn. Chúng em còn đang sợ đoàn kết quá đây này” =)) Vâng, chả biết bạn nào trong Tea Thị mạnh miệng phát biểu như thếchứ tôi là tôi nghĩ có yêu nhau mấy cũng sẽ (thi thoảng) cắn nhau đau. Nên thì là mà,

[Weekly Hangout] Tan House’s visit

Nhiều khi bạn nghĩ bạn đã rất am hiểu một thứ gì rồi vì bạn đang làm nó hàng ngày, vì bạn thấy những người xung quanh ai cũng ngợi khen bạn. Rồi bạn nghĩ “À, đây chắc chắn là tình yêu của cuộc đời tôi rồi. Tôi sẽ gắn bó với nó mãi mà