[Weekly Sharing] Conflict management

“Công ty của chúng ta làm gì mà có mâu thuẫn. Chúng em còn đang sợ đoàn kết quá đây này” =)) Vâng, chả biết bạn nào trong Tea Thị mạnh miệng phát biểu như thếchứ tôi là tôi nghĩ có yêu nhau mấy cũng sẽ (thi thoảng) cắn nhau đau. Nên thì là mà,

[Weekly Sharing] Conflict management

“Công ty của chúng ta làm gì mà có mâu thuẫn. Chúng em còn đang sợ đoàn kết quá đây này” =))

Vâng, chả biết bạn nào trong Tea Thị mạnh miệng phát biểu như thếchứ tôi là tôi nghĩ có yêu nhau mấy cũng sẽ (thi thoảng) cắn nhau đau. Nên thì là mà, một buổi training về cách chúng ta có thể quản trị mâu thuẫn do Tea Republic và Pokari Vietnam đồng hành cùng triển khai cho …các key “dân chơi” của hai đội.

Hôm nay do lười nên mình chỉ lên đây update như vậy thôi. Mâu thuẫn mà, viết dài loằng ngoằng là dễ lại thành mâu thuẫn không thể giải quyết lắm. Ngắn gọn, xúc tích và quan trọng là cùng nhau hướng về lợi ích chung thì mọi thứ dần và sớm sẽ được cải thiện thôi, các bạn NHỈ ;))