Monthly Archives: January 2019

Year End Party 2018

Vậy là một năm kinh doanh nữa đã qua, 2018 quả là một năm đáng nhớ trên nhiều khía cạnh của Tea Thị. Dù kết quả kinh doanh chưa ở mức như mong đợi nhưng à thì, chúng ta cũng đã về đích, may không chết giữa đường, còn sống là còn chiến đấu được