Category: Cup of Tea

Cup of Tea 109 Nguyen Dinh Thi – Grand Opening

CUP OF TEA – 109 NGUYỄN ĐÌNH THI, TÂY HỒ CHÍNH THỨC MỞ CỬA NGÀY 23/09/2017 Tính đến ngày hôm nay, ngay vào giây phút mình viết status này đã là 2160 giờ tương đương với 129600 phút lao động của cả tập thể #CupofTea để biến một địa điểm “hoang sơ” thành nơi về cho các #COTers nhà