Category: Tin Tuyển Dụng

Accountant Wanted

Đồng nghiệp tương lai ơi, bọn mình đang cần gấp (không phải về mặt thời gian) một nam thanh hoặc nữ tú có khả năng hơn bọn mình về khoản “tính tính toán toán” để chễm chệ ngồi ở vị trí “Kế toán Nội bộ” của Công ty Bên mình được cái là mảng kế

HR Officer In-Need

[Cảnh báo: Tin tuyển dụng này được viết trong lúc admin không được bình thường lắm. Mọi người đọc không hiểu thì có thể skip và vào luôn link mô tả về vị trí công việc nhé :)) ] Tình hình dạo này công việc kinh doanh rất “bay”, khách khứa nhiều một cách ổn